logo

خدمات اجرایی

راه کار های شبکه
شبکه های ارتباطی یکی از برزرگترین چالش‌های سازمان‌ها و صنایع مختلف است که نیازمند طراحی یک زیرساخت مناسب و سازگار با نیازهای ارتباطی در حال رشد است. شبکه‌ها در طول زمان، برای تامین نیازهای چند جانبه کاربران آن‌ها توسعه یافته اند. یک زیرساخت شبکه باید قادر باشد نیازهای ارتباطی کاربران و تجهیزهات جدیدی را که به آن اضافه می شوند، تامین کند. در ادامه با برخی از راهکارهای شبکه و دیتاسنتر که توسط شرکت داده نورد دره سیلیکان ارائه شده است، آشنا خواهیم شد.
یکی از اهداف اصلی شرکت داده نورد دره سیلیکان ارئه راهکارهای شبکه جامع در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مشتریان و صنایع مختلف است که به منظور توسعه فرهنگ انفورماتیک کشور در زمینه های مختلفی همچون ارائه مشاوره، خدمات طراحی، پیاده سازی، نظارت و پشتیبانی مراکز داده و زیرساخت های شبکه های کامپیوتری ساخت یافته فعالیت می کند.